Brexit 29 maart 2019

Brexit 29 maart 2019

Gezien de recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) met betrekking tot de weigering van de Brexit-deal en het onbehagen dat zich in België ontwikkelt met betrekking tot de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en/of laboratoriumartikelen na 29 maart 2019, bereiden we ons voor op een potentieel No deal/Hard Brexit scenario.

Daarom hebben we in samenwerking met onze leveranciers in het VK de mogelijke gevolgen geïnventariseerd. Onze leveranciers in het VK zijn zich reeds enige tijd aan het voorbereiden op het scenario met het maximum aan verandering, het zogenaamde No deal scenario.

Het aantal producten dewelke vanuit het Verenigd Koninkrijk worden geleverd is eerder beperkt.
Onze leveranciers in het VK zijn de volgende:

  • E&O Laboratories
  • Lab 21 Healthcare
  • Medical Wire
  • Medline Scientific
  • Neogen Culture Media
  • Poulten & Graf
  • Sci Labware
  • Thermo Fisher Scientific

Voor deze producten namen wij alvast de volgende maatregelen :

  1. Onze actuele voorraad, die volstaat om u gedurende 3 maanden te beleveren, werd opgetrokken naar 6 maanden.

  2. Indien eind juni 2019 de politieke problemen niet achter de rug zijn, hebben wij de mogelijkheid om gelijkaardige/alternatieve producten aan te kopen bij bestaande leveranciers afkomstig uit de Europese Unie. Wij zullen het niet nalaten om u hierover tijdig te informeren, vooraleer wij overgaan tot deze actie.

Aan de hand van een adequaat continuïteitsplan en bijbehorende voorzorgsmaatregelen wordt alles in het werk gesteld om uw leveringen na 29 maart 2019 te waarborgen.   
Dankzij een goede samenwerking met logistieke partners en verhoogde voorraden wordt een minimale impact voor onze klanten verzekerd.

Betreffende de certificering van producten door een Engelse Notified Body, werd er gevraagd om deze certificaten te transfereren naar een EU Notified Body.

Uiteraard blijven wij de nog onbekende gevolgen van de Brexit-deal op het gebied van douaneformaliteiten, transport en wisselkoers op de voet volgen en houden u verder op de hoogte indien deze onbekende factoren een invloed zouden hebben op onze commerciële samenwerking.

Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

Officiële communicatie in pdf.