Kwaliteit

Kwaliteit is een hoofdbestanddeel van succes voor International Medical Products

We hebben een brede waaier aan programma's geïnstalleerd om de productkwaliteit en -veiligheid te garanderen. Deze beheersystemen richten zich op naleving van de reglementering, klachtenbehandeling, evaluatie van de leverancier, correctieve en preventieve actie en klantentevredenheid.

NALEVING VAN DE REGLEMENTERING

Producten die worden verdeeld door International Medical Products zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen en vallen onder de strenge reglementering van de Europese Commissie, het Ministerie van Volksgezondheid en andere bevoegde overheden wereldwijd. De meeste van onze leveranciers zijn gecertificeerd volgens ISO 13485 en/of 9001 (normen die een basis vormen voor kwaliteitsbeheerssystemen die voldoen aan internationale regelgevingen). International Medical Products is ISO 9001:2015 gecertificieerd. Bekijk hier ons huidig certificaat.

KLACHTENBEHANDELING

International Medical Products gebruikt een systeem voor klachtenbehandeling dat werd ontworpen om het verwerken van productklachten en de communicatie met onze zakenpartners te verbeteren. Dit systeem voor klachtenbehandeling wordt niet enkel gebruikt om de prestaties van de verdeelde producten op te volgen of om de betrouwbaarheid/ kwaliteit van het product en de toekomstige productontwikkeling van onze leveranciers te verbeteren, maar het is ook een belangrijk instrument om onze leveranciers te evalueren en te selecteren.

BEHEER VAN DE EVALUATIE VAN DE LEVERANCIER

Om competitieve voordelen te leveren, gebruikt International Medical Products een tabel voor de evaluatie van leveranciers. Leveranciers moeten zich houden aan een beleid dat zich richt tot risicobeheer, productontwikkeling, procesevaluatie, kostenverbetering, leveringsprestaties en certificering.

CORRECTIEVE EN PREVENTIEVE ACTIES

International Medical Products onderneemt correctieve acties wanneer er mogelijke problemen met de productkwaliteit of -veiligheid worden vastgesteld. We richten ons op systematisch onderzoek van ongunstige gebeurtenissen om herhaling hiervan te voorkomen. Op regelmatige tijdstippen worden onze interne processen onder de loep genomen en voeren we een risico inventarisatie en -evaluatie uit. Indien blijkt dat bepaalde processen tot mogelijke tekortkomingen kunnen leiden in de toekomst, worden de nodige preventieve acties getroffen. Correctieve acties kunnen een recall-procedure voor bepaalde producten omvatten. Indien nodig kunt u altijd contact opnemen via ons daarvoor bestemde e-mailadres: recall@intermed.be.

KLANTENTEVREDENHEIDSENQUÊTE

De metingen van de klantentevredenheid zijn ook een belangrijke indicatie voor prestaties. International Medical Products heeft veel klanten, met inbegrip van artsen, biologen, verplegend personeel, kopers, ... We nemen een klantentevredenheidsenquête af bij deze klanten om een maatstaf vast te stellen om onze prestaties jaar na jaar te volgen.