Informatie vanwege Beldico n.v. omtrent de impact van de COVID-19 pandemie

Informatie vanwege Beldico n.v. omtrent de impact van de COVID-19 pandemie

Alhoewel Beldico n.v. wordt geconfronteerd met bepaalde moeilijkheden, veroorzaakt door de wereldwijde pandemie, stelt Beldico n.v. alles in het werk om de ziekenhuisbehoeften te blijven vervullen.

Beldico n.v. kan blijven rekenen op zijn leveranciers. De meerderheid van de toeleveranciers heeft immers bevestigd dat de activiteiten worden voortgezet. Een paar grondstoffen die we met een latere levertijd ontvingen, hebben voorlopig geen invloed op de leveringen naar de ziekenhuizen toe.

Beldico n.v. verzekert de continuïteit van haar productie, ondanks de capaciteitsvermindering veroorzaakt door het wegvallen van bepaalde medewerkers en de opschorting van de activiteiten van één van de onderaannemers.

Door dit laatste gegeven is Beldico n.v. echter verplicht om de productiecapaciteit te optimaliseren. Het productassortiment zal daarom tijdelijk worden ingeperkt. Prioriteit wordt gegeven aan de productie van zuigelingenflessen met een volume van 130 en 240 ml. Dit zal ten koste gaan van de beschikbaarheid van 50 ml zuigelingenflesjes. Op dezelfde wijze zal het aanbod van borstschilden worden herbekeken.

Beldico n.v. heeft de mogelijkheid om u een alternatief product aan te bieden.

Ten slotte blijft Beldico n.v., ook al worden de maatregelen het ganse jaar door gecontroleerd, in deze periode bijzonder alert op de naleving van de hygiënevoorschriften door het personeel.

We herinneren u er ook aan dat onze producten, gesteriliseerd met ethyleenoxide of behandeld met gammastraling, geen enkel risico vormen voor gebruikers.